T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI İŞYERİ KİRALANMASI

0
75

T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI

       1-  İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen  bedelden artırım  yapılarak Açık Teklif usulü ile İŞYERİ KİRALANMASI işidir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI

S. NO MAHALLE CADDE

SOKAK

MEVKİİ KAPI NO YÜZ    ÖLÇÜM CİNSİ TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

ŞARTNAME

BEDELİ

İHALE SAATİ
1- BAHÇELİEVLER

MAHALLESİ

ADNAN MENDERES CADDESİ FATİH PARKI KÖŞESİ İŞYERİ 100,00-TL KDV HARİÇ 115,00-TL 30,00-TL 09.35

             3-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Merzifon Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonunda  14.02.2017 SALI  günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

4-  İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI

                Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163  Merzifon – AMASYA    Tel: 0358-514 69 91        Fax: 0358-513 83 29

 5-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

             İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. Kanuni ikametgâh olması;
  2. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
  3. İmza sirküleri vermesi;
  4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
  5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
  6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

  1. Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
  2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
  3. İdari şartnamenin 14. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı buraya girin