T.C. MERZİFON ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

0
285

T.C.

MERZİFON ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazların 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ihtiyaçları için Milli Savunma Bakanlığınca TSK 2016 yılı Kamulaştırma Programına alınmış ve  kamulaştırılmasına karar verilmiş; bedel tespiti ve Hazine  adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan idareye yöneltilebileceği; 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği; davaya karşı  tüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliği veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize sunulabileceği; tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Merzifon Şubesine dosya numarası ile açılacak hesaba  yatırılacağı hususları;

4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın  10. maddesi gereğince  ilan olunur.

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN DAVALARIN LİSTESİ

 

Sıra

 

 

 

TAŞINMAZIN  

Malikin

Adı -Soyadı

 

Toplam

Alan

 

Kamu-

laştırılan

Alan

 

Dosya

No

 

 

İli İlçesi Mah/Köy Ada

 

Parsel

 

Vasfı
1 Amasya Merzifon Ortaova Köyü 1141 Tarla Tursun Gözütok, Bekir Erdoğan, Halime Bilgin, Fatma Çiftçi, Hasibe Gümüşdüğme, Ayşe Gözütok, Mehmet Ali Gözütok,

Murat Gözütok,

Cahit Gözütok,

Adil Gözütok,

Belgin Gözütok, Sakibe Gözütok, Samiye Gözütok, Abdulaziz Gözütok, Abdulkadir Gözütok, Nedime Gözütok, Türkan Gözütok,

Edip Gözütok, Ender Gözütok, Emel Gözütok Sakibe Gözütok,  Gül Er, Necibe İncekol, Saliha Saka, Şenol Büyükpehlivan, Erol Büyükpehlivan, Engin Büyükpehlivan,  Hatice Gözütok,. Hasan Cem Gözütok, Meliha Çelik, Sebiha Büyükpehlivan, Ayşe Saka, Ali Osman Gözütok, Ahmet Gözütok, Hicabiye Akman, Tayyar İrfan Gözütok, Recep Tufan Gözütok,

Meral Bozkurt.

Aysel Hançerli,

Cemile Gözütok, Mehmet Gözütok, Mustafa Gözütok, Engin Gözütok,

Esin Sertkaya,

Nuriye Gözütok, Mehmet Gözütok, Kamil Gözütok, Sermin Tekman, Lütfiye Gözütok, Aşır Çelik, Hasan Hoşgör, Murat Hoşgör, Fatma Hoşgör, Halil İbrahim Çelik, Taştan Çelik, Lütfiye Çelik, Semin Bilgin, Ömer Bilgin, Habibe Alisinoğlu, Nadire Çelik, Nimet Bilgin, Hatice Saka, İsmet Bilgin,

Fatma Bilgin,

Semiha Gözütok, Mehmet Gözütok, ŞErife Gözütok, Namık Gözütok, Nurdane Saka, Nuri Gözütok, Necibe Bilgin, Rahime Bölükbaş, Mustafa Arslan Geyik,  Fadime Demirci, Hanife Gözütok, Neslihan dursun, Aslıhan Gözütok, Muammer Gökhan Gözütok, Şefika Gümüşçubuk, Cemil Gözütok, Hasan Gözütok,   Nuray Çerezci, İbrahim Engin Çerezci, Mine Çerezci, Güler Çerezci, Firuzan Figen Berkman, Serdar  Tuğan Çerezci, Muhteşem Ünal, Nurdan Güvenç, Hatice Sena Altunok, Sema Yücer,  Nurver Çerezci, Önder Çerezci, Müzeyyen Tarhan, Fatma Işık  Çerezci, Sedef Töre,  Havva Çerezci, Nurşen Çerezci, Gülşen Savaş, Nihal Bal, Nihal Bükelek, Hayriye Ergin, Sebiha Karabulut,,Neziha Erbesler, Yılmaz Çerezci, Ahmet Zeki Çerezci, Neslihan Çerezci, mehmet Çerezci, Esra Gözütok, Fahriye Özoğuz, Ziya Çerezci, Osman Çerezci,

8.500 m² 3.214,04 m² 2017/284
2 Amasya Merzifon

 

Gökçebağ  Köyü 948 Tarla Mediha Karaöz, Cemile Köse, Halime Taşköprü, İlyas Köse, Beyhan Genç, Hatice Sağlıcan, Nebi Köse, Mustafa Köse, Muttalip Köse, Şerif Köse, Emine Karaöz, Arif Köse, İmmehan Güney, Mahire Köse 5.350 m² 5.350 m² 2017/296

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı buraya girin