T.C. MERZİFON (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

0
126

T.C.

MERZİFON

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

DOSYA NO: 2017/1 Tereke Satış

ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASININ İLANI

Müflisin Adı ve Adresi:   KADİR ERÇETİN – TC 23425202910 – (Merzifon/Amasya)

           Merzifon Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/7 Esas ve 2016/12 Karar sayılı ilamı ile terekenin mal varlığının iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik ADİ TASFİYE şeklinde yapılmasına karar verilmiş olmakla;

1.Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren 10 gün içinde Merzifon Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülasası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2.Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.

3.Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartıyla aynı süre içinde iflas dairesi emrinde tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları ilan olunur. 14.03.2017

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı buraya girin